Werkgever heeft ook zorgplicht voor ingehuurde ZZP-er

  • Zodra een werkgever  ZZP-ers benut voor werk in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, vallen ook die onder zijn zorgplicht, ook al heeft hij zelf geen werknemers voor dit soort werk in dienst.
  • Het wetsartikel over de zorgplicht van de werkgever is niet weg te contracteren. Hij kan dus niet met de ZZP-er overeenkomen dat het artikel niet geldt tussen hen. De wet gaat hier vóór de —afwijkende— afspraak.
  • Onderzoek  als werkgever goed of de aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt bij ongevallen en dergelijke door ZZP-ers die voor jou werken.
 Werkgevers maken zich terecht zorgen als het om hun aansprakelijkheid gaat. Enerzijds vanwege de boetes van de Arbeidsinspectie, anderzijds vanwege mogelijke schadevergoeding voor slachtoffers van een arbeidsongeval, bijvoorbeeld  ZZP-ers. De werkgever komt er niet onderuit. Dus let op!
 
Materiële schade en letselschade
Financiële aansprakelijkheid geldt bij materiële schade, maar ook bij letselschade. In een groot deel van de gevallen draait de werkgever hier uiteindelijk voor op. Daarbij wordt gekeken of de zorgplicht is geschonden. De zorgplicht houdt in dat de werkgever zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving en voor voldoende toezicht op de naleving. Deze plicht is wettelijk uitgebreid tot niet-werknemers. Er hoeft dus geen arbeidsovereenkomst te zijn.
 
De inspecteurs gaan uit van een ‘gelijk beschermingsniveau’. Met andere woorden: zelfstandigen moeten volgens alle regels werken.  De meeste ZZP-ers zijn voor de Arbowet namelijk gewoon werknemer. Zij werken vaak onder het directe gezag van hun opdrachtgever zoals bijvoorbeeld een metselaar bij een aannemer.  De zorgplicht geldt ook voor uitzendkrachten en ingeleend personeel wanneer die bedrijfseigen werkzaamheden verrichten. Echt zelfstandig is een ZZP-er pas als deze gezagsrelatie ontbreekt, hij niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkt en financieel aansprakelijk is voor schade als iets niet goed gaat.
 
Bewuste roekeloosheid
Is er wél sprake van deze gezagsrelatie en wordt de Arbowet overtreden, met een arbeidsongeval als gevolg, dan gaat de rechter er meestal vanuit dat ook de zorgplicht is geschonden. Alleen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid wordt het slachtoffer doorgaans zelf aansprakelijk gesteld. Dat blijkt uit zaken waarin de Hoge Raad uitspraak deed. De raad lichtte dit als volgt toe: ‘Van bewuste roekeloosheid is pas sprake als de betrokkene het roekeloze van zijn gedrag zondermeer duidelijk moet zijn geweest.’ Met andere woorden: de werknemer moet zich daadwerkelijk bewust zijn geweest van het gevaar waaraan hij zich door dat roekeloos gedrag blootstelde.
 
Zaken worden van geval tot geval bekeken, waarbij de kleinste details van belang kunnen zijn. Dit betekent automatisch dat de zorgplicht van de werkgever dus kennelijk heel ver reikt en ruim wordt uitgelegd.  En zo kan het voorkomen dat een ZZP-er een arbeidsongeval overkomt waarvoor de werkgever aansprakelijk wordt gesteld.
 
Conclusie
Verzeker je dus goed, en lees de polisvoorwaarden.
 
(Bron:  Kneppelhout Korthals Advocaten, Recht & Kunst Pauline Beran, workshop Arbeidsrecht La Gro Advocaten)