Waarom is het voor een werkgever belangrijk om alle ziekmeldingen goed bij te houden?

Uw administratie moet op orde zijn. Het UWV berekent de ziektewetuitkeringen door in uw gedifferentieerde premie en doet dat, met ingang van 2014, op basis van uw ziektewetuitkeringen van 2012. U heeft uw eigen gegevens nodig om de premie van het UWV te controleren en om bezwaar te kunnen aantekenen. U heeft deze gegevens ook nodig als u eigenrisicodrager wordt. Zorg dat u niet teveel betaald!      
(Bron: seminar Achmea over wijzigingen in de Ziektewet d.d. 23-4-2013)             
Lees meer: http://www.aben-personeelszaken.nl/ziektewet_2013