Hoofdpunten wijzigingen 2014 voor werkgevers

Arbeidsrecht, wat verandert er voor werkgevers?
De komende jaren verandert er veel voor werkgevers. Regelmatig krijg ik daar vragen over. De plannen van het kabinet staan in het wetsontwerp ‘Werk en Zekerheid’, dat op 1 juli 2014 in moet gaan.
 
Er is nog niets echt zeker, maar ik geef u hierbij alvast de hoofdpunten, die voor werkgevers van belang zijn. Zodra de details ingevuld zijn, vermeld ik die in mijn nieuwsbrief, dus houd die in de gaten of schrijf u alvast in voor mijn nieuwsbrief , zodat u automatisch op de hoogte blijft.
 
Arbeidsmarkt toekomstbestendig
In samenspraak met werkgevers en de vakbeweging heeft het kabinet plannen gemaakt om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Regels over flexwerk, ontslag en werkloosheid veranderen om de arbeidsmarkt weer vlot te trekken. Hieronder de hoofdpunten voor de komende jaren. Maar eerst drie zaken, die al wel per 1 januari 2014 ingegaan zijn.
 
 
Nieuwe subsidieregeling praktijkleren vervangt Wet vermindering afdrachtsbelasting (WVA)
1 januari 2014
De vergoeding van kosten voor de opleiding van werknemers met een praktijkleerovereenkomst verandert. In het vervolg bepaalt Agentschap NL of een subsidie, van maximaal € 2700, toegekend wordt. Lees hier meer.
 
 
Wijzigingen in de ziektewet
1 januari 2014
Werkgevers gaan een nieuwe gedifferentieerde premie betalen om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Werkgevers moeten daarom goed bijhouden welke werknemers met een tijdelijk contract in 2012 ziek uit dienst zijn gegaan. Regel dit in arbeidsovereenkomst en reglement. Lees hier meer.
 
 
Premiekorting voor werkgevers die een jonge werknemer aannemen
1 januari 2014 - 31 december 2015
 • Het gaat om jongeren die tussen de 18 en 27 jaar zijn én een WW- of bijstandsuitkering hebben.
 • Werkgevers moeten minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven.
 • De premiekorting is € 3.500 per jaar.
 • Voor jongeren die vanaf 1 januari 2014 in dienst treden, ontvangt de werkgever de premiekorting vanaf 1 juli 2014.
 • Van 1 juli 2014 tot 1  januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750.
 • Werkgevers ontvangen de premiekorting maximaal twee jaar.
   
 
Flexwerk: tijdelijk contract minder vaak verlengen
Vanaf 1 juli 2014
 • Volgens de nieuwe regels mag een werkgever een contract voor bepaalde tijd in twee jaar maximaal drie keer verlengen. Daarna volgt een pauze van een half jaar.
 • U mag geen proeftijd meer hanteren bij een contract van 6 maanden of minder en ook geen concurrentiebeding (tenzij er bijzondere omstandigheden zijn).
 • Nulurencontracten in de zorg worden verboden. In andere sectoren kunnen werkgevers en de vakbeweging het kabinet om een verbod vragen.
 
De regels nu: Werkgevers kunnen een tijdelijk contract maximaal drie keer verlengen voor een periode van maximaal een jaar. Daarna volgt een vast contract of een pauze van drie maanden. Na die pauze mag een werkgever het tijdelijke contract weer drie keer verlengen voor een periode van drie jaar.
 
 
Ontslagvergoeding voor bijna iedereen wettelijk vastgesteld  
Vanaf 1 juli 2015
In de nieuwe regels is vastgelegd dat bijna iedereen na ontslag een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding (transitievergoeding) krijgt.
 
De regels nu: De ontslagvergoedingen lopen nu uiteen. Wie via het UWV ontslagen wordt, krijgt niets of een vergoeding via een sociaal plan. Wie via de kantonrechter zijn baan verliest maakt kans op een riante vergoeding, afhankelijk van hoe de rechter de kantonrechtersformule hanteert.
 
 
Duur van  WW verkort
Vanaf 1 januari 2016
De duur van het recht op WW wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering gekoppeld blijft aan het laatstverdiende loon. Het staat vakbeweging en werkgevers vrij om afspraken te maken om deze ingreep te repareren.
 
Heeft u nu al vragen? U kunt uiteraard altijd even vrijblijvend bellen:
Aben Personeelszaken
Renée Aben, tel. 06-10357735.