Wat is de waarde van een vakantiedag?

Artikel 7:641 BW bepaalt dat die resterende dagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst moeten worden uitbetaald. Over de ‘waarde’ van een vakantiedag zegt de wet dat een vakantiedag één dag loon waard is.

Er bestaat in de praktijk regelmatig onduidelijkheid wat hieronder moet worden verstaan. Veel werkgevers betalen simpelweg het basissalaris uit, vermeerderd met vaste looncomponenten zoals vakantietoeslag en dertiende maand. Het wordt echter ingewikkelder als de werknemer bijvoorbeeld ook variabele loonbestanddelen heeft.

In deze zaak geeft de rechter duidelijkheid, zich baserend op Europese rechtspraak: alle componenten die intrinsiek samenhangen met de taken die de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen en waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt, tellen mee.
Lees meer op: rechtspraak.nl
Bron: P&O actueel en Rechtbank Amsterdam, 29 juni 2012, LJN: BX1486.