Opleidingskosten praktijkleerovereenkomst niet langer ‘automatisch’ vergoed

Opleidingskosten praktijkleerovereenkomst niet langer ‘automatisch’ vergoed
Nieuwe subsidieregeling praktijkleren vervangt Wet vermindering afdrachtsbelasting (WVA)
 
Per 1 januari 2014 verandert de vergoeding van kosten voor de opleiding van werknemers met een praktijkleerovereenkomst. In het vervolg bepaalt Agentschap NL of een subsidie, van maximaal € 2700, toegekend wordt. De regering wil hiermee stimuleren, dat het geld gaat naar groepen medewerkers die scholing nodig hebben en die studies volgen in de techniek. Dit omdat nu en in de toekomst tekorten dreigen te ontstaan aan werknemers in die sector.
 
Mede omdat Agentschap NL pas achteraf bepaalt of ze de subsidie toekent, ontstaat er voor werkgevers wel meer onzekerheid.
 
Van automatische afdrachtsvermindering naar achteraf toetsen
Tot nu toe konden werkgevers in aanmerking komen voor afdrachtsvermindering door een vinkje te zetten in de loonadministratie als er een praktijkleerovereenkomst was met de werknemer. Hiermee werd de afdrachtsvermindering automatisch via de loonadministratie geregeld. Dit stopt per 1 januari 2014.
 
In de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren moeten werkgevers vóór 15 september een verzoek indienen bij het Agentschap NL. Die bepaalt of ze de subsidie van € 2700 op grond van de criteria toekent.
 
Criteria voor toekenning: sector techniek
Opleidingsbedrijven die in aanmerking komen voor subsidie zijn werkgevers die als belangrijkste doelstelling hebben het opleiden van vakbekwame medewerkers binnen de sector techniek.
 
De werknemers, die in aanmerking komen voor de subsidie zijn:
  • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
  • Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat.
  • Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij bestaat de opleiding uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal als voor deeltijd hbo.
Zie ook bij Agentschap.nl
 
Hoe vraagt u subsidie aan?
Als werkgever vult u een digitaal formulier in, waarin de praktijk/leerovereenkomst wordt bevestigd. De aanvraag dient u achteraf per studiejaar in. Bij tussentijds stoppen van de begeleiding, krijgt u alleen subsidie over de tijd dat daadwerkelijk begeleid is.
 
Een uitgebreider overzicht vindt u bij Agentschap.nl
 
Weten welke impact deze regeling heeft op uw bedrijf? Aben Personeelszaken helpt u graag. Bel 06-10357735 of mail