Wat verandert er in de ziektewet voor werkgevers?

Werkgevers gaan een nieuwe gedifferentieerde premie betalen om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van medewerkers die 4 weken na uitdiensttreding in de Ziektewet of WIA komen.
Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Werkgevers moeten daarom goed bijhouden welke werknemers met een tijdelijk contract na 2012 ziek uit dienst gaan.
Advies: regel dit in uw arbeidsovereenkomsten en reglement.