Er gaat voor werkgevers veel veranderen. Wat is het tijdspad van de nieuwe wetgevingen?

  • 1 januari 2014   Wet vermindering afdracht wordt vervangen door subsidieregeling (lees meer:)
  • 1 juli 2014:       Wet rond het verbeteren positie flexwerkers
  • 1 januari 2015: Participatiewet; 2016 worden resultaten over 2015 beoordeelt             
  • 1 juli 2015:       Hervorming ontslagrecht en eerder aanvaarden passende arbeid in WW
  • 1 januari 2016: Maximale duur van de WW geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden.
Nieuwe wetgeving doorloopt meerdere fasen. Pas in fase 6 worden nieuwe wetten aangenomen door de Eerste Kamer en aan de Koning aangeboden. Aben Personeelszaken zal u tijdig berichten via nieuwsbrieven.