Wat zijn arbeidsvoorwaarden en waar horen ze thuis?

Onder primaire arbeidsvoorwaarden valt het salaris en vakantietoeslag. Andere toeslagen zoals; 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en prestatietoeslag (bonus) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de vaste, variabele of incidentele regelingen zoals; woon-werkverkeer, bedrijfs- of leaseauto, verhuiskosten, studiefaciliteiten, inkoopkorting en abonnementen.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn bedrijfseigen zaken die de werkgever ter beschikking stelt, maar waarvan de waarde voor de individuele werknemer moeilijk is te berekenen;  het bedrijfsrestaurant (verkoop etenswaren onder de inkoopprijs geeft problemen met de fiscus), studiereizen, congressen, het jaarlijkse personeelsuitje, sport- en fitnessfaciliteiten en het kerstpakket.

Een personeelsgids of -reglement komt verhoudingsgewijs veel voor in bedrijven waar geen CAO geldt. De onderwerpen in de personeelsgids kunnen worden onderscheiden in ordevoorschriften en arbeidsvoorwaarden.
Dit zijn dan met name regelingen welke als secundaire - en tertaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden aangemerkt.
Lees meer: http://www.aben-personeelszaken.nl/waarom een personeelsreglement

(Bron: Hay Group, HR-loket, arbeidsrechter.nl)