Transitievergoeding verlagen?

Regelmatig krijg ik vragen over de transitievergoeding die per 1 juli 2015 betaald moet gaan worden. De komende jaren verandert er veel voor werkgevers. Zodra dit bekend is, vermeld ik die in mijn nieuwsbrief, dus houd die in de gaten of schrijf u hier in , zodat u automatisch op de hoogte blijft.
 
Wanneer moet een werkgever betalen?

 • Als het initiatief voor beëindiging bij de werkgever ligt
 • Indien een contract ≥ 24 maanden heeft geduurd
 • Dit geldt ook voor flexwerkers en zieken
 • Dit geldt niet in geval van faillissement, surseance of ernstig verwijtbaar handelen van werknemer of pensioen. 

Wat moet een werkgever betalen?
Voor eerste 10 dienstjaren: 1/6 maandsalaris per 6 maanden
Na 10 dienstjaren: 1/4 maandsalaris per 6 maanden. 

Hoe kunt u de transitievergoeding verlagen?
In principe bent u wettelijk verplicht vergoeding te betalen. Echter, er mogen kosten in mindering gebracht worden
De te verrekenen kosten zijn transitie- en inzetbaarheidskosten, ook wel kosten in verband met employability genoemd

 • Transitiekosten zijn gemaakte kosten van gericht op het voorkomen of verkorten van werkloosheid. Bijvoorbeeld kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag.
 • Inzetbaarheidskosten zijn kosten die de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever bevorderen én die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt zoals:
  • kosten voor een niet-werk gerelateerde cursus
  • kosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling
  • kosten voor een managementcursus terwijl de werknemer op het moment dat hij de cursus wil gaan volgen geen zicht heeft op een dergelijke functie bij het bedrijf van zijn werkgever

Voorwaarde is dat de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. De werkgever is immers op grond van de wet al verplicht om deze kosten te maken.
Inzetbaarheidskosten kunnen in mindering worden gebracht als ze zijn gemaakt in een periode van maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst.
 
Hoe regelt u dit?
Werknemer moet vooraf, schriftelijk, instemmen met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding. Dat geldt niet als de werkgever kosten maakt als gevolg van cao afspraken waar hij aan gebonden is of als het gaat om kosten voor een duale opleiding.
 
Advies
U stelt een studiekosten reglement op
U regelt dit in uw studiekostenovereenkomst, welke door werknemer wordt getekend.

Heeft u vragen?
Neem vrijblijvend contact met mij op; renee@aben-personeelszaken.nl of 06-10357735
 
(Bron: XpertHR, 2Workarbeidsjuristen, Webinar van Gelderen Advocaten)