Aanzeggen voor werkgevers

Per 1 januari 2015

  • Werkgevers moeten een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of zij de arbeidsovereenkomst willen voortzetten en onder welke voorwaarden. De aanzegtermijn geldt voor (opvolgende) contracten van zes maanden of langer.
  • Verzuimt een werkgever dit, dan is hij de werknemer een maand loon verschuldigd (en bij niet tijdig nakomen een boete naar rato).
  • Schriftelijk willen zeggen dat u dit per aangetekende post moet doen. Mocht u een email met de aanzegging willen versturen, vraag dan de medewerker om een bevestiging zodat u bewijs van aanzeggen hebt.

Renée Aben
De Groendijck 4A
3465 JB Driebruggen

Telefoon  06-10357735
Email  renee@aben-personeelszaken.nl
algemene voorwaarden  algemene voorwaarden
disclaimer  disclaimer
privacy statement  privacy statement

Abonneer op de nieuwsbrieven