Wet Werk en Zekerheid

De Eerste Kamer heeft de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen.
Wel met vertragingen in de aanvangsdata.
 
Per 1 januari 2015 zullen er wijzigingen in werking treden voor wat betreft  de aanzegtermijn en het proeftijd- en concurrentiebeding. Dit is een half jaar later als aanvankelijk was voorgesteld.
 
De wijzigingen met betrekking tot de ketenregeling en het ontslagrecht gaan, ook met wijzigingen in de aanvangsdata per 1 juli 2015 in.
 
Er gaat een hoop veranderen voor werkgevers en werknemers. Leest u mijn  nieuwsbrief mee om op de hoogte te blijven?
 
 

AOW-gerechtigden niet langer mee in afspiegelingsprincipe

Als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, komen per 1 april a.s. AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking voor ontslag.

Nu kan bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen een doorwerkende AOW-er niet voor ontslag in aanmerking komen, omdat hij meer dienstjaren heeft dan een 55-jarige werknemer in dezelfde leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies. Dit is niet de bedoeling geweest. Dit ongewenste en onbedoelde effect van de regelgeving wordt in het Ontslagbesluit aangepast. De aanpassing van het Ontslagbesluit gaat in per 1 april 2014.

Bron: hrpraktijk.nl

Pagina's