Aanzeggen voor werkgevers

Per 1 januari 2015

  • Werkgevers moeten een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of zij de arbeidsovereenkomst willen voortzetten en onder welke voorwaarden. De aanzegtermijn geldt voor (opvolgende) contracten van zes maanden of langer.
  • Verzuimt een werkgever dit, dan is hij de werknemer een maand loon verschuldigd (en bij niet tijdig nakomen een boete naar rato).
  • Schriftelijk willen zeggen dat u dit per aangetekende post moet doen. Mocht u een email met de aanzegging willen versturen, vraag dan de medewerker om een bevestiging zodat u bewijs van aanzeggen hebt.

Hoe vaak mag ik nog een contract verlengen?

Tijdelijke contracten kunt u tot en met 30 juni 2015 gewoon verlengen zonder dat sprake zal zijn van een contract voor onbepaalde tijd (mits u de 3-3-3 regel niet overschrijdt); de nieuwe regels gelden per 1 juli 2015. Daarvoor blijven de oude regels van de ketenregeling gewoon gelden (3-3-3).

• Na de wetswijziging zal de laatste arbeidsovereenkomst van een reeks van contracten voor bepaalde tijd die een termijn van 24 maanden overschrijdt, gelden als contract voor onbepaalde tijd. Dat blijft ook gelden voor het vierde contract voor bepaalde tijd.

• Een tussenpoos van zes maanden of meer kan de reeks straks nog maar doorbereken. Dus we gaan per 1 juli 2015 over naar 3-2-6 i.p.v 3-3-3.

Pagina's