Wijziging subsidie regeling voor werkgevers bij lage lonen

Kent u het LIV (Lage-inkomensvoordeel)?
 
De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een relatief laag loon passende ondersteuning te bieden zodat werkgevers hen sneller een kans geven. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een loonkostenvoordeel (subsidie) voor werkgevers die werknemers met een laag loon in dienst hebben. De subsidie gaat per 1 januari 2017 in.
 
Wanneer ontvangt u dit?

  • Verdient uw medewerker 100% tot 110% van het wettelijk minimumloon dan ontvangt u 2000 euro per jaar
  • Verdient uw medewerker 110% tot 125% van het wettelijk minimumloon dan ontvangt u 1000 euro per jaar. 

Zo wordt gesteld. In werkelijkheid is de berekening minder makkelijk uit te leggen. Het totaal verdiende loon in enig jaar moet worden gedeeld door het aantal verloonde uren. Het totaal verdiende loon is namelijk inclusief overwerk, vakantiegeld, eindejaarsuitkering etc. De overheid verwijst in de regeling naar het loon dat op de jaaropgave staat.
 
U weet dus pas achteraf of u hiervoor in aanmerking komt. Het UWV bepaalt uw recht en de hoogte van de subsidie aan de hand van uw aangifte loonheffingen vanuit de Polis administratie. Vul dus niet alleen het loon maar ook het aantal verloonde uren goed in! U hoeft niets aan te vragen. Het UWV berekent dit en keert deze subsidie aan u uit.
 
Let op dat definitieve bedragen pas in mei 2017 bekend zijn en de uitkering over 2017 pas in mei 2018 wordt betaald.
 
Welke eisen zijn er in ieder geval?
Uw medewerker heeft minimaal 1248 verloonde uren per jaar, zijnde 24 uren per week
Uw medewerker mag jonger zijn dan 23 jaar of heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 
U kunt ook recht op LIV hebben bij een dienstverband dat korter duurt. Er moet dan een dienstverband van tenminste 6 aaneengesloten maanden zijn, voor minimaal 24 uur per week, zijnde 624 verloonde uren.
 
Hoe verloopt dat uitbetalen van de subsidie?
1.U krijgt vóór 15 maart 2018 van UWV een voorlopige berekening van uw LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan.
2.Bent u het niet eens met de berekening? Dan kunt u tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen.
3.De Belastingdienst stuurt u een definitieve vaststelling van uw LIV. Dat doen zij vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die zij van UWV krijgen.
4.De Belastingdienst betaalt u binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling uw LIV uit.
 
Regelhulp voor werkgevers
Het ministerie van SZW heeft een onlineregelhulp gepubliceerd. Door het invullen van maximaal acht vragen komt u te weten of u recht heeft op het LIV en wat de hoogte en duur ervan is.
Zie hiervoor deze link.
 
bron: Dik van Leeuwerden (ADP), XpertHR, Rijksoverheid, salarisnet, Belastingdienst