Geschenkenregeling en kerstgeschenken

Een extraatje is voor veel werknemers meer dan welkom.
In de meeste  gevallen hoeft de werknemer daarover geen loonbelasting te betalen, zodat het ook echt een cadeau is. Als werkgever moet u vaak wel eindheffing betalen.

Het kerstpakket
Een kerstpakket geven is niet verplicht. In veel organisaties is het jaarlijkse pakket wel heel gebruikelijk. Moet uw organisatie bezuinigen? Geef dan toch een kerstpakket als dat gebruikelijk is in uw organisatie. Uw werknemers zien dit als een blijk van waardering. Natuurlijk kunt wel voor een goedkoper pakket kiezen, dat snappen werknemers wel. U heeft dan ook een aanleiding om uit te leggen dat er bezuinigt dient te worden. Belangrijk is dat u in ieder geval wel iets geeft, bijvoorbeeld een kerstkrans of een fles wijn.

Andere pakketten
Het aanbod aan kerstpakketten is overweldigend. U kunt het zo gek maken als u zelf wilt, qua prijs, maar ook qua inhoud. U kunt ook zelf een pakket samenstellen. U kunt het logo van uw bedrijf gebruiken, dat kan prima als u in plaats van een kerstpakket de werknemers één cadeau geeft.

Keuze mogelijkheid voor werknemers
Niet alle werknemers zitten te wachten op een traditioneel kerstpakket. Een idee is hen de keuze te geven uit meerdere – gelijke geprijsde – pakketten of cadeaus. Ook cadeaubonnen zijn een
goed idee om werknemers de keus te geven. Ze geven dan zelf via een boekje of website aan wat ze willen. Dat kan een product zijn, maar ook een uitje of belevenis. U kunt ook een specifieke cadeaubon geven. Heel aardig is om de werknemers de keus te bieden hun cadeaubon te besteden aan een goed doel.

Fiscale regels
Een kerstpakket of geschenk is voor de werknemer een voordeel, een vorm van loon. En de Belastingdienst ziet daarover graag belasting betaald. Daarom is er de geschenkenregeling. De
werkgever betaalt dan de belasting in de vorm van een eindheffing van 20%. Dit mag tot een bedrag van € 70 inclusief btw per werknemer per jaar. Naast het kerstpakket kunt u dus ook nog andere geschenken geven, zolang het totaalbedrag van de geschenken maar niet meer is dan € 70. Door de eindheffing wordt het cadeau voor de werkgever wel iets duurder: een kerstpakket van € 35 komt dan op € 42. Geschenken in de vorm van contant geld zijn gewoon loon en dus volledig belast.

Grotere cadeaus, dus hoger eindtarief
Het bedrag van € 70 geen bovengrens, u mag duurdere geschenken geven. Maar dan betaalt u ook meer eindheffing over het bedrag dat boven de € 70 uitkomt. Hiervoor geldt dan het tabeltarief eindheffing. Dit kan oplopen tot een eindheffingstarief van 108,3%. Deze zogenaamde
regeling voor kleine verstrekkingen gaat tot € 272 per jaar per werknemer en maximaal € 136 per geschenk. Is het geschenk duurder dan € 136 of meer dan in totaal € 272 per jaar, dan is
het bedrag dat daarbovenuit komt, regulier belast loon. Mogelijk dat u dan alsnog eindheffing mag toepassen dankzij de regeling voor bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen. Deze mogelijkheid geldt tot een maximumbedrag van € 200 per maand per werknemer. Hierop is eveneens het tabeltarief eindheffing van toepassing.

Uitzendkrachten
Krijgen de uitzendkrachten of relaties ook een kerstpakket of geschenk? Eigenlijk moet de ontvanger daarover inkomstenbelasting betalen, maar uw organisatie mag deze op zich nemen via eindheffing. Dat mag alleen als werknemers hetzelfde cadeau krijgen en hierover ook eindheffing is betaald. De eindheffing voor niet-werknemers is 45% als de waarde van het geschenk niet meer is dan € 136. Is het duurder, dan betaalt de werkgever een eindheffing van 75% over het hele bedrag. Is het totaal aan geschenken per relatie meer dan € 272 per jaar, dan mag u geen eindheffing toepassen.

Ideëel geschenk
Cadeaus met een symbolische waarde vallen niet onder bovenstaande regelingen. U moet dan denken aan een vulpen met inscriptie als een werknemer een bepaald aantal jaar in dienst is. Zulke geschenken zijn onbelast, zolang de symbolische waarde de gebruiks-of geldwaarde overstijgt. Dat wordt al lastiger met bijvoorbeeld een gouden horloge. Hoe duurder het cadeau, hoe eerder het belast zal moeten zijn. Twijfelt u? Vraag het dan na bij de Belastingdienst. Is het geschenk alsnog belast, dan gelden de regels van de geschenkenregeling of de regeling voor kleine verstrekkingen. In plaats van een geschenk mag u geen belastingvrije geldsom geven; daar is niets ideëels aan.

Gelegenheden
Een ideëel geschenk mag u niet zomaar geven, daarvoor moet een aanleiding zijn. De Belastingdienst keurt de volgende gelegenheden goed: het einde van de dienstbetrekking, algemeen erkende feestdagen, een jubileum van de werkgever, een diensttijdjubileum van de werknemer en een persoonlijke feestdag van de werknemer (zoals verjaardag, huwelijk en
geboorte). Tijdens deze gelegenheden kunt u alleen op de dag zelf verstrekken, de regeling is niet zo ruim dat u het geruime tijd later als cadeau kunt geven. Een gebruiksvoorwerp of duur cadeau zoals een televisie, spelcomputer, mp3-speler, fiets, meubel of fototoestel kunt u niet onbelast bij zulke gelegenheden geven.

Werkkostenregeling
Vanaf 2011 kunt u ervoor kiezen om voor de vergoedingen en verstrekkingen gebruik te maken van de werkkostenregeling. Dat is nog niet verplicht, u mag het tot 2014 nog op de oude
manier doen. In de werkkostenregeling kunt u tot 1,4% van de totale fiscale loonsom onbelast zaken aan de werknemer vergoeden of verstrekken. Het kerstpakket of andere geschenken vallen onder deze zogenaamde vrije ruimte. De factuurprijs inclusief btw is de waarde die u onder de vrije ruimte moet onderbrengen. Zodra u de vrije ruimte heeft opgebruikt, moet u daarboven 80% eindheffing gaan betalen.

(Bron: HR-select, praktijkgids Arbeidsrecht Kluwer)