Wijziging wetgeving vakantiedagen.

Zieke werknemers gaan volledig vakantie opbouwen, net als elke andere werknemer. Werknemers moeten, ook de zieke, binnen anderhalf jaar hun wettelijke vakantierechten opnemen. Zo luidt het aangepaste wetsvoorstel waarin de Tweede Kamer heeft ingestemd.  De voorgestelde ingangsdatum is 1 april 2011, er is geen sprake van terugwerkende kracht, ook niet met betrekking tot de opbouw bij ziekte.
 
Voor bovenwettelijke vakantiedagen (meer dan de twintig wettelijke vakantiedagen bij volledig dienstverband) geldt wel een vervaltermijn van vijf jaar. In circa 150 cao’s staan echter bepalingen over verjaringstermijnen van vijf jaar opgenomen die tot verwarring kunnen leiden. Deze bepalingen zijn alleen geldig voor de bovenwettelijke dagen en de nieuwe wet gaat juridisch voor op oude cao-afspraken. (Bron: AWVN, Praktijkgids Arbeidsrecht Kluwer, HR-select)
 
De gedachte achter het verplicht opnemen van de wettelijke vakantiedagen is dat het teveel opsparen van dagen de veiligheid en gezondheid in gevaar kan brengen, maar is ook bedoelt om stuwmeren te voorkomen.
 
De Eerste Kamer moet zich hier nog over uitspreken. Er zullen nog richtlijnen komen. Ik houd u op de hoogte. Toch kan het raadzaam zijn te beginnen met het bijhouden van de wettelijke – en bovenwettelijke vakantiedagen. U weet dan welke dagen u bij ontslag, of na 2 jaar ziekte niet hoeft uit te betalen. 

Hieronder een voorbeeld hoe u uw vakantiekaart op de splitsing van dagen kan aanpassen.

Vakantiedagen Aantal Vervaltermijn Opgenomen
Restant wettelijke vakantie-uren 2010 <aantal> <datum> <aantal>
Restant bovenwettelijke vakantie-uren 2010 <aantal> <datum> <aantal>
Restant wettelijke vakantie-uren 2011 <aantal> <datum> <aantal>
Restant bovenwettelijke vakantie-uren 2011 <aantal> <datum> <aantal>
Toegekende wettelijke vakantie-uren 2012 <aantal> <datum> <aantal>
Toegekende bovenwettelijke vakantie-uren 2012 <aantal> <datum> <aantal>
Totaal beschikbaar voor 2012 <aantal> <datum> <aantal