Wat verandert er in het ontslagrecht voor werkgevers?

In 2016 moet het moderne ontslagrecht ingaan. De regels worden voor de werkgever niet eenvoudiger. Er blijven 2 instanties waar het ontslag kan worden voorgelegd; UWV en kantonrechter. Maar u mag niet meer kiezen, zoals nu. Ook mogen er in cao’s afspraken gemaakt worden over sectorcommissies. Dus voor u zou er een 3e ontslaginstantie kunnen komen. De toekomst zal leren of moderniseren voor de werkgever een verbetering is. Lees meer: http://www.aben-personeelszaken.nl/sociaal-akkoord

Beschikking ziektewet en WGA-flex kritisch controleren

UWV stuurt werkgevers binnenkort voor het eerst ZW- en WGA-beschikkingen voor flexwerkers.
Deze vormen het uitgangspunt voor de gedifferentieerde premie voor de ZW en WGA vanaf 2014.
Het is zaak de beschikkingen scherp controleren en indien nodig tijdig bezwaar te maken.
Naar verwachting hebben veel werkgevers behoefte aan deskundig advies over deze materie

Snelle actie is noodzakelijk
UWV stuurt een informatiebrief, met als bijlage een lijst van oud-werknemers die in 2012 een uitkering hebben ontvangen. Voor de ZW moet dit vóór 1 september zijn afgerond en voor de WGA-flex uiterlijk eind november. Na ontvangst moet de werkgever snel actie ondernemen. Hij moet aanvinken welke beschikkingen hij wil ontvangen, en deze informatie binnen vier weken terugsturen naar UWV. De bezwaartermijn van zes weken start vervolgens na ontvangst van de beschikkingen. Voor medische beschikkingen is nog snellere actie vereist: die kennen een bezwaartermijn slechts van twee weken.

De ervaring leert dat gegevens van UWV niet in alle gevallen kloppen, dus een kritische blik is zeker geboden om onnodige kosten te voorkomen.
Bron: Deltalloyd, UWV

Pagina's