Let op wettelijke verlofdagen en administratie

Let op wettelijke verlofdagen
Per 1 juli 2013 vervallen de wettelijke vakantiedagen van werknemers die zijn opgebouwd in 2012. Dit is de eerste keer dat vakantiedagen al na een half jaar vervallen als gevolg van de gewijzigde vakantiewet per 1 januari 2012. De verkorte vervaltermijn van vakantiedagen geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven vijf jaar geldig. Ook kan de cao afwijken van de verkorte houdbaarheidstermijn van vrije dagen.
 
Let op administratie
Let er bij uw verlofadministratie op dat werknemers eerst de minst lang houdbare vakantiedagen (de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd ná de wijziging van de vakantiewet) opmaken. Pas daarna streept u de bovenwettelijke vakantiedagen en de wettelijke vakantiedagen van voor de wetswijziging (met nog wel een langere houdbaarheidsdatum) af.
Lees meer:http://www.aben-personeelszaken.nl/nieuwsbrief_juni_2011
(Bron: HR-select)

Wat is de waarde van een vakantiedag?

Artikel 7:641 BW bepaalt dat die resterende dagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst moeten worden uitbetaald. Over de ‘waarde’ van een vakantiedag zegt de wet dat een vakantiedag één dag loon waard is.

Er bestaat in de praktijk regelmatig onduidelijkheid wat hieronder moet worden verstaan. Veel werkgevers betalen simpelweg het basissalaris uit, vermeerderd met vaste looncomponenten zoals vakantietoeslag en dertiende maand. Het wordt echter ingewikkelder als de werknemer bijvoorbeeld ook variabele loonbestanddelen heeft.

In deze zaak geeft de rechter duidelijkheid, zich baserend op Europese rechtspraak: alle componenten die intrinsiek samenhangen met de taken die de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen en waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt, tellen mee.
Lees meer op: rechtspraak.nl
Bron: P&O actueel en Rechtbank Amsterdam, 29 juni 2012, LJN: BX1486.

Pagina's