Wat zijn arbeidsvoorwaarden en waar horen ze thuis?

Onder primaire arbeidsvoorwaarden valt het salaris en vakantietoeslag. Andere toeslagen zoals; 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en prestatietoeslag (bonus) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de vaste, variabele of incidentele regelingen zoals; woon-werkverkeer, bedrijfs- of leaseauto, verhuiskosten, studiefaciliteiten, inkoopkorting en abonnementen.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn bedrijfseigen zaken die de werkgever ter beschikking stelt, maar waarvan de waarde voor de individuele werknemer moeilijk is te berekenen;  het bedrijfsrestaurant (verkoop etenswaren onder de inkoopprijs geeft problemen met de fiscus), studiereizen, congressen, het jaarlijkse personeelsuitje, sport- en fitnessfaciliteiten en het kerstpakket.

Een personeelsgids of -reglement komt verhoudingsgewijs veel voor in bedrijven waar geen CAO geldt. De onderwerpen in de personeelsgids kunnen worden onderscheiden in ordevoorschriften en arbeidsvoorwaarden.
Dit zijn dan met name regelingen welke als secundaire - en tertaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden aangemerkt.
Lees meer: http://www.aben-personeelszaken.nl/waarom een personeelsreglement

(Bron: Hay Group, HR-loket, arbeidsrechter.nl)

Let op wettelijke verlofdagen en administratie

Let op wettelijke verlofdagen
Per 1 juli 2013 vervallen de wettelijke vakantiedagen van werknemers die zijn opgebouwd in 2012. Dit is de eerste keer dat vakantiedagen al na een half jaar vervallen als gevolg van de gewijzigde vakantiewet per 1 januari 2012. De verkorte vervaltermijn van vakantiedagen geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven vijf jaar geldig. Ook kan de cao afwijken van de verkorte houdbaarheidstermijn van vrije dagen.
 
Let op administratie
Let er bij uw verlofadministratie op dat werknemers eerst de minst lang houdbare vakantiedagen (de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd ná de wijziging van de vakantiewet) opmaken. Pas daarna streept u de bovenwettelijke vakantiedagen en de wettelijke vakantiedagen van voor de wetswijziging (met nog wel een langere houdbaarheidsdatum) af.
Lees meer:http://www.aben-personeelszaken.nl/nieuwsbrief_juni_2011
(Bron: HR-select)

Pagina's