Er gaat voor werkgevers veel veranderen. Wat is het tijdspad van de nieuwe wetgevingen?

  • 1 januari 2014   Wet vermindering afdracht wordt vervangen door subsidieregeling (lees meer:)
  • 1 juli 2014:       Wet rond het verbeteren positie flexwerkers
  • 1 januari 2015: Participatiewet; 2016 worden resultaten over 2015 beoordeelt             
  • 1 juli 2015:       Hervorming ontslagrecht en eerder aanvaarden passende arbeid in WW
  • 1 januari 2016: Maximale duur van de WW geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

Nieuwe wetgeving doorloopt meerdere fasen. Pas in fase 6 worden nieuwe wetten aangenomen door de Eerste Kamer en aan de Koning aangeboden. Aben Personeelszaken zal u tijdig berichten via nieuwsbrieven.

Medewerker heeft meerdere banen. Wat te doen?

Het lijkt een trend te zijn: medewerkers met meerdere kleine banen, vaak uit (financiële) nood geboren. Vaak gaat dat allemaal best goed. Toch moet u bedacht zijn op een aantal valkuilen.
 
Wellicht heeft u een ‘nevenactiviteiten’ beding in uw arbeidsovereenkomst of reglement staan. Check in ieder geval of u heeft nagedacht én of u afspraken heeft gemaakt over:

  • Hoe voorkom ik concurrentie? Zou ik het eigenlijk moeten verbieden?
  • Wat te doen met loondoorbetaling als mijn werknemer ziek wordt in zijn andere baan?
  • Heeft mijn werknemer wel voldoende energie en toewijding?
  • Vind ik het eigenlijk wel goed?
  • Hebben we er afspraken over gemaakt?

Veel cao’s verbieden nevenwerkzaamheden. Toch mag u niet zomaar aan de belangen van uw medewerker voorbij gaan. Volgens de grondwet heeft deze ‘recht op vrijheid van arbeidskeuze’, maar moet hij ook een ‘goed werknemer ‘ zijn.
 
Dus weeg uw beider belangen af.  Leg vooral uw grenzen vast.
Zoals zoveel zaken tussen werkgever en werknemer is arbeidsrecht maatwerk.
(Bron; PW gids Arbeidsrecht, arbeidsrechter.nl)

Pagina's