Medewerker heeft meerdere banen. Wat te doen?

Het lijkt een trend te zijn: medewerkers met meerdere kleine banen, vaak uit (financiële) nood geboren. Vaak gaat dat allemaal best goed. Toch moet u bedacht zijn op een aantal valkuilen.
 
Wellicht heeft u een ‘nevenactiviteiten’ beding in uw arbeidsovereenkomst of reglement staan. Check in ieder geval of u heeft nagedacht én of u afspraken heeft gemaakt over:

  • Hoe voorkom ik concurrentie? Zou ik het eigenlijk moeten verbieden?
  • Wat te doen met loondoorbetaling als mijn werknemer ziek wordt in zijn andere baan?
  • Heeft mijn werknemer wel voldoende energie en toewijding?
  • Vind ik het eigenlijk wel goed?
  • Hebben we er afspraken over gemaakt?

Veel cao’s verbieden nevenwerkzaamheden. Toch mag u niet zomaar aan de belangen van uw medewerker voorbij gaan. Volgens de grondwet heeft deze ‘recht op vrijheid van arbeidskeuze’, maar moet hij ook een ‘goed werknemer ‘ zijn.
 
Dus weeg uw beider belangen af.  Leg vooral uw grenzen vast.
Zoals zoveel zaken tussen werkgever en werknemer is arbeidsrecht maatwerk.
(Bron; PW gids Arbeidsrecht, arbeidsrechter.nl)

Wat zijn arbeidsvoorwaarden en waar horen ze thuis?

Onder primaire arbeidsvoorwaarden valt het salaris en vakantietoeslag. Andere toeslagen zoals; 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en prestatietoeslag (bonus) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de vaste, variabele of incidentele regelingen zoals; woon-werkverkeer, bedrijfs- of leaseauto, verhuiskosten, studiefaciliteiten, inkoopkorting en abonnementen.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn bedrijfseigen zaken die de werkgever ter beschikking stelt, maar waarvan de waarde voor de individuele werknemer moeilijk is te berekenen;  het bedrijfsrestaurant (verkoop etenswaren onder de inkoopprijs geeft problemen met de fiscus), studiereizen, congressen, het jaarlijkse personeelsuitje, sport- en fitnessfaciliteiten en het kerstpakket.

Een personeelsgids of -reglement komt verhoudingsgewijs veel voor in bedrijven waar geen CAO geldt. De onderwerpen in de personeelsgids kunnen worden onderscheiden in ordevoorschriften en arbeidsvoorwaarden.
Dit zijn dan met name regelingen welke als secundaire - en tertaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden aangemerkt.
Lees meer: http://www.aben-personeelszaken.nl/waarom een personeelsreglement

(Bron: Hay Group, HR-loket, arbeidsrechter.nl)

Pagina's