AOW-gerechtigden niet langer mee in afspiegelingsprincipe

Als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, komen per 1 april a.s. AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking voor ontslag.

Nu kan bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen een doorwerkende AOW-er niet voor ontslag in aanmerking komen, omdat hij meer dienstjaren heeft dan een 55-jarige werknemer in dezelfde leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies. Dit is niet de bedoeling geweest. Dit ongewenste en onbedoelde effect van de regelgeving wordt in het Ontslagbesluit aangepast. De aanpassing van het Ontslagbesluit gaat in per 1 april 2014.

Bron: hrpraktijk.nl

Wat verandert er in de ziektewet voor werkgevers?

Werkgevers gaan een nieuwe gedifferentieerde premie betalen om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van medewerkers die 4 weken na uitdiensttreding in de Ziektewet of WIA komen.
Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Werkgevers moeten daarom goed bijhouden welke werknemers met een tijdelijk contract na 2012 ziek uit dienst gaan.
Advies: regel dit in uw arbeidsovereenkomsten en reglement.

Pagina's