Wat verandert er in de ziektewet voor werkgevers?

Werkgevers gaan een nieuwe gedifferentieerde premie betalen om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van medewerkers die 4 weken na uitdiensttreding in de Ziektewet of WIA komen.
Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Werkgevers moeten daarom goed bijhouden welke werknemers met een tijdelijk contract na 2012 ziek uit dienst gaan.
Advies: regel dit in uw arbeidsovereenkomsten en reglement.

Er gaat voor werkgevers veel veranderen. Wat is het tijdspad van de nieuwe wetgevingen?

  • 1 januari 2014   Wet vermindering afdracht wordt vervangen door subsidieregeling (lees meer:)
  • 1 juli 2014:       Wet rond het verbeteren positie flexwerkers
  • 1 januari 2015: Participatiewet; 2016 worden resultaten over 2015 beoordeelt             
  • 1 juli 2015:       Hervorming ontslagrecht en eerder aanvaarden passende arbeid in WW
  • 1 januari 2016: Maximale duur van de WW geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

Nieuwe wetgeving doorloopt meerdere fasen. Pas in fase 6 worden nieuwe wetten aangenomen door de Eerste Kamer en aan de Koning aangeboden. Aben Personeelszaken zal u tijdig berichten via nieuwsbrieven.

Pagina's