Heeft het MKB een eigen P&O afdeling nodig?

U start uw onderneming en het gaat goed.
U heeft personeel nodig. Op dat moment krijgt u te maken met werving & selectie, arbeidscontracten, salaris, verlof, ziekte en ontslag. Maar niet iedere dag.
U wordt ondernemer met personeel.
Iedere ondernemer begint voor zichzelf vanwege het ondernemerschap. Ervaring met het in dienst hebben van personeel heeft u echter niet. Veel MKB-ondernemers worstelen met lastige vragen rond personeel. Maar niet iedere dag.
Het MKB vind personeelszaken tijdrovend.
Vooral bedrijven met 20-49 werknemers zien de  P&O-activiteiten als een tijdrovende bezigheid. Toch geeft 60% van de bedrijven aan dat de directeur, secretaresse of boekhouder P&O erbij doet. Slechts 40% heeft een personeelsfunctionaris in dienst. Het is opmerkelijk te noemen dat, hoewel de personeelszaken als tijdrovend worden ervaren, slechts een gedeelte van de bedrijven gebruikmaakt van een P&O-professional. Het lijkt erop dat de ondernemer veel laat liggen in deze werkzaamheden. Een specialist kan op dit gebied efficiënter en met kennis van zaken te werk gaan. (bron:FlexHR)
De functie van P&O.
Een P&O-er kan het MKB ondersteunen bij de uitvoering van hun personeelsbeleid. Bijvoorbeeld bij de opzet van een personeelsreglement,-handboek, het personeelsdossier, functiebeschrijvingen, het opstellen van juiste arbeidsovereenkomsten, de praktische uitvoering van personeelsbeleid (werving en selectie, salarismutaties, verlofdagenregistratie, disciplinaire gesprekken, enz.), het organiseren en geven van een training, het houden van functioneringsgesprekken.
De waarde van P&O voor het MKB.
P&O is daarom een onmisbare pijler in het succes van het ondernemerschap die toegevoegde waarde heeft; ook voor de kleine ondernemer. Niet in de laatste plaats door de steeds veranderende wet- en regelgeving. De politiek legt steeds meer zaken bij de werkgever neer. Een eigen afdeling P&O is echter niet meteen nodig. Het omslagpunt daarvoor ligt bij ongeveer 50-60 medewerkers. Daaronder is P&O extern in te huren. Een P&O-professional zal deze zaken efficiënt en met kennis van zaken uitvoeren.

 

Hoe zit het ook al weer met 5 mei en Koninginnedag?

Nationale feestdagen, zijn dit vrije dagen voor mijn medewerkers?
De regels zijn voor ondernemers echter niet altijd even duidelijk. Je personeel kan een verzoek indienen om een betreffende feestdag vrij te mogen zijn, bijvoorbeeld omdat de kinderen niet naar school hoeven of zodat ze er een lang weekend tussenuit kunnen. Hoe bepaal je of je verplicht bent je werknemers vrij te geven of niet?
Wat is een feestdag?
Bij feestdagen kun je onderscheid maken tussen religieuze – en nationale feestdagen.
Nationale feestdagen: Koninginnedag (30 april), Bevrijdingsdag (5 mei)
Religieuze feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag
Moet ik mijn personeel vrij geven?
Voor de meeste bedrijven geldt Koninginnedag als een vrije dag, waarbij de medewerkers worden doorbetaald. Voor de 5e mei ligt dat iets anders. De overheid heeft 5 mei weliswaar aangewezen als nationale feestdag, maar heeft het daarbij aan de CAO-partijen overgelaten of een werknemer betaald vrijaf heeft op die dag. Om erachter te komen of je werknemers recht hebben op een vrije dag op 5 mei, is het aan te raden om de CAO te raadplegen.
Betaalde vrije dag in lustrumjaar Bevrijdingsdag?
In de meeste CAO’s is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren. Met een lustrumjaar wordt 2005-2010-2015 etc bedoeld. Indien je personeel volgens de cao geen recht op een vrije dag heeft, kunnen je werknemers wel een vakantiedag inleveren. Op deze manier kost het je als ondernemer geen extra geld. Let wel op dat je voldoende bezetting overhoudt om je onderneming draaiende te houden.
Ik heb geen CAO?
Bij Koninklijk Besluit van 24 september 1990 is 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag.  Maar dat betekent niet, dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De regering heeft bepaald dat werkgevers en werknemers hierover zelf een regeling moeten treffen.
U doet er goed aan hier afspraken met uw werknemers over te maken. Ik adviseer u dit op te nemen in uw reglement arbeidsvoorwaarden of handboek P&O, en dit te communiceren met uw medewerkers, zodat u achter geen vragen of problemen krijgt.
Hoe pakt u dit aan?
U stelt (in overleg met uw medewerkers) vast hoe u omgaat met de nationale feestdagen. U benoemt Koninginnedag en 5 mei. Indien uw personeel geen recht op een vrije dag heeft, kunnen uw werknemers wel een vakantiedag inleveren. Indien zij wel recht hebben op een vrije dag, maar u kunt uw onderneming die dag niet sluiten, dan geeft u aan of er een extra vergoeding betaald wordt voor degene die wel werken.
Houd dan dus bij het open houden van je onderneming op feestdagen rekening met extra salariskosten.

 

Pagina's