Waarom is het voor een werkgever belangrijk om alle ziekmeldingen goed bij te houden?

Uw administratie moet op orde zijn. Het UWV berekent de ziektewetuitkeringen door in uw gedifferentieerde premie en doet dat, met ingang van 2014, op basis van uw ziektewetuitkeringen van 2012. U heeft uw eigen gegevens nodig om de premie van het UWV te controleren en om bezwaar te kunnen aantekenen. U heeft deze gegevens ook nodig als u eigenrisicodrager wordt. Zorg dat u niet teveel betaald!      
(Bron: seminar Achmea over wijzigingen in de Ziektewet d.d. 23-4-2013)             
Lees meer: http://www.aben-personeelszaken.nl/ziektewet_2013

 

Heeft het MKB een eigen P&O afdeling nodig?

U start uw onderneming en het gaat goed.
U heeft personeel nodig. Op dat moment krijgt u te maken met werving & selectie, arbeidscontracten, salaris, verlof, ziekte en ontslag. Maar niet iedere dag.
U wordt ondernemer met personeel.
Iedere ondernemer begint voor zichzelf vanwege het ondernemerschap. Ervaring met het in dienst hebben van personeel heeft u echter niet. Veel MKB-ondernemers worstelen met lastige vragen rond personeel. Maar niet iedere dag.
Het MKB vind personeelszaken tijdrovend.
Vooral bedrijven met 20-49 werknemers zien de  P&O-activiteiten als een tijdrovende bezigheid. Toch geeft 60% van de bedrijven aan dat de directeur, secretaresse of boekhouder P&O erbij doet. Slechts 40% heeft een personeelsfunctionaris in dienst. Het is opmerkelijk te noemen dat, hoewel de personeelszaken als tijdrovend worden ervaren, slechts een gedeelte van de bedrijven gebruikmaakt van een P&O-professional. Het lijkt erop dat de ondernemer veel laat liggen in deze werkzaamheden. Een specialist kan op dit gebied efficiënter en met kennis van zaken te werk gaan. (bron:FlexHR)
De functie van P&O.
Een P&O-er kan het MKB ondersteunen bij de uitvoering van hun personeelsbeleid. Bijvoorbeeld bij de opzet van een personeelsreglement,-handboek, het personeelsdossier, functiebeschrijvingen, het opstellen van juiste arbeidsovereenkomsten, de praktische uitvoering van personeelsbeleid (werving en selectie, salarismutaties, verlofdagenregistratie, disciplinaire gesprekken, enz.), het organiseren en geven van een training, het houden van functioneringsgesprekken.
De waarde van P&O voor het MKB.
P&O is daarom een onmisbare pijler in het succes van het ondernemerschap die toegevoegde waarde heeft; ook voor de kleine ondernemer. Niet in de laatste plaats door de steeds veranderende wet- en regelgeving. De politiek legt steeds meer zaken bij de werkgever neer. Een eigen afdeling P&O is echter niet meteen nodig. Het omslagpunt daarvoor ligt bij ongeveer 50-60 medewerkers. Daaronder is P&O extern in te huren. Een P&O-professional zal deze zaken efficiënt en met kennis van zaken uitvoeren.

 

Pagina's