Beschikking ziektewet en WGA-flex kritisch controleren

UWV stuurt werkgevers binnenkort voor het eerst ZW- en WGA-beschikkingen voor flexwerkers.
Deze vormen het uitgangspunt voor de gedifferentieerde premie voor de ZW en WGA vanaf 2014.
Het is zaak de beschikkingen scherp controleren en indien nodig tijdig bezwaar te maken.
Naar verwachting hebben veel werkgevers behoefte aan deskundig advies over deze materie

Snelle actie is noodzakelijk
UWV stuurt een informatiebrief, met als bijlage een lijst van oud-werknemers die in 2012 een uitkering hebben ontvangen. Voor de ZW moet dit vóór 1 september zijn afgerond en voor de WGA-flex uiterlijk eind november. Na ontvangst moet de werkgever snel actie ondernemen. Hij moet aanvinken welke beschikkingen hij wil ontvangen, en deze informatie binnen vier weken terugsturen naar UWV. De bezwaartermijn van zes weken start vervolgens na ontvangst van de beschikkingen. Voor medische beschikkingen is nog snellere actie vereist: die kennen een bezwaartermijn slechts van twee weken.

De ervaring leert dat gegevens van UWV niet in alle gevallen kloppen, dus een kritische blik is zeker geboden om onnodige kosten te voorkomen.
Bron: Deltalloyd, UWV

Waarom is het voor een werkgever belangrijk om alle ziekmeldingen goed bij te houden?

Uw administratie moet op orde zijn. Het UWV berekent de ziektewetuitkeringen door in uw gedifferentieerde premie en doet dat, met ingang van 2014, op basis van uw ziektewetuitkeringen van 2012. U heeft uw eigen gegevens nodig om de premie van het UWV te controleren en om bezwaar te kunnen aantekenen. U heeft deze gegevens ook nodig als u eigenrisicodrager wordt. Zorg dat u niet teveel betaald!      
(Bron: seminar Achmea over wijzigingen in de Ziektewet d.d. 23-4-2013)             
Lees meer: http://www.aben-personeelszaken.nl/ziektewet_2013

 

Pagina's