Personeelsdiensten

Ondernemers besparen tijd en geld: hoe doen ze dat
Als ondernemer wilt u alles rond uw medewerkers goed regelen. Bespaar tijd en geld: laat moeilijke vraagstukken over aan Aben Personeelszaken. U concentreert zich op uw bedrijfsvoering, ik adviseer u over uw personeelszaken, flexibel en efficient.
 
Arbeidsrecht: kennis van zaken
Arbeidsrechtelijke afspraken tussen u en uw werknemers moeten duidelijk op papier staan in arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen. Dit voorkomt de meeste arbeidsconflicten.
Ik adviseer en ondersteun u hierbij.
 
Personeelsbeleid: praktisch en efficiënt
Incomplete of foute dossiers kosten tijd en geld. Ik zorg dat uw personeelsbeleid actueel is.
Kijk voor meer informatie naar mijn personeelsbeleid voor het MKB.

(Dis)functioneren: wat zijn uw mogelijkheden
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft uw mogelijkheden bij disfunctioneren verandert. Laat u adviseren zodat u op het juiste moment de juiste stappen zet.

Verzuim: adequaat handelen bij ziekte en arbeidsconflict
De arbeidsrechtelijke wereld rond ziekteverzuim is complex. De Wet verbetering Poortwachter kent vrijwel iedereen, toch worden er nog veel fouten gemaakt. Fouten die veel onvrede en discussies veroorzaken. Ik ken het proces en handel adequaat en preventief

Reorganisatie: pro-actief handelen voorkomt problemen
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft zaken voor werkgevers ingrijpend veranderd. Bent u op de hoogte van uw mogelijkheden en weet u hoe te handelen als door omstandigheden ingegrepen moet worden in uw bedrijf? Ik ken de wet en handel in uw belang.

Werkt U met Zzp’ers in uw bedrijf?

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt van kracht per 1 mei 2016 en schaft het gebruik van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) af. De wet DBA heeft gevolgen voor U als U zelfstandigen (zzp’ers/freelancers) inhuurt.

Opdrachtgever en opdrachtnemer worden na inwerkingtreding van de wet DBA gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor controle op de (fiscale) beoordeling van de arbeidsrelatie. Opdrachtgevers, -nemers en hun belangorganisaties hebben overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Die beoordeelt wie verantwoordelijk is voor afdracht van loonheffingen. De Belastingdienst publiceert overeenkomsten waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking.
De Belastingdienst zal de controles op het gebruik en naleving van een juiste modelovereenkomst per 1 mei 2017 via de reguliere loonheffingscontrole gaan handhaven.

Waar moet U op letten?
Check het dossier van de, in uw bedrijf werkende zzp’ers, op onderstaande documenten;

  • Heeft u van uw zzp’ers een modelovereenkomst?
  • Bent u in het bezit van een kopie van het paspoort?
  • Weet u of de zzp’er een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten?
  • Komen de werkzaamheden die de zzp’er voor u verricht overeen met wat u schriftelijk heeft vastgelegd? 

Mist u een van bovenstaande documenten, dan zou het kunnen dat de Belastingdienst uw dossier (fiscaal) niet compleet vind. Daarmee loopt u een risico.
De crux in uw samenwerking met een zzp’er ligt aan het feit dat u heel goede afspraken gemaakt kunt hebben, dat u beiden met plezier en naar tevredenheid samenwerkt, maar dat de Belastingdienst daar wel iets van mag en kan vinden.
 
Waar let de Belastingdienst op?

Wanneer is er sprake van werknemerschap? Wanneer is er sprake van ondernemerschap?
Loon Facturatie
Gezag door werkgever Inhuur o.b.v. expertise, specialisme
Arbeid verplicht Arbeid vervangbaar
Werkgeversaansprakelijkheid Aansprakelijkheid ligt bij zzp'er

 
Hoe regelt U dit?
‘Als werkgever is het dus van belang om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet DBA een overeenkomst op te stellen die is afgestemd op, en verwijst naar, de fiscale kernbepalingen van een modelovereenkomst. De voorbeeldovereenkomsten op de website van de Belastingdienst kunnen daarbij als leidraad dienen. Daarbij moet U er ook op letten dat de feitelijke werkzaamheden in overeenstemming zijn of worden gebracht met die fiscale kernbepalingen.’
 
 

Pagina's